Back

جامعه اطلاعاتی - جامعه. هدف جامعه اطلاعاتی با استفاده از فناوری اطلاعات مزیت رقابتی در سطح جهانی به دست آورد. جامعه اطلاعاتی جامعه ای است که تولید و توزیع و ..                                               

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، با نام‌های قبلی "مدرسه عالی توانبخشی" و "دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی" ، اولین دانشکده توانبخشی در ایران می‌باشد. این دانشگاه شامل هشت گروه آموزشی و ۷ رشته است که اکثر این رشته‌ها برای اولین بار در همین دانشکده تأسیس شده‌اند. بیشتر این رشته‌ها در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می‌پذیرند. همچنین در کنار انجام پژوهش‌ها و ارائه مقالات علمی در زمینه توانبخشی، خدمات درمانی نیز در شش کلینیک فعال ارائه می‌شود که برآورندهٔ بخشی از نیازهای توانبخشی جامعه است. این دانشکده در "رتبه‌بندی دانشکده‌های توانبخشی دان ...

                                     

جامعه اطلاعاتی

هدف جامعه اطلاعاتی با استفاده از فناوری اطلاعات مزیت رقابتی در سطح جهانی به دست آورد. جامعه اطلاعاتی جامعه ای است که تولید و توزیع و مصرف ، تجمیع و مدیریت اطلاعات مهم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه است. مردمی که لوازم جانبی موجود برای نقش در چنین جامعه ای باید به مسئول دیجیتال شهروندان می گویند. این شاخص یکی از معیارهای است که ما ورود به یک مرحله جدید از جوامع نشان می دهد. جامعه اطلاعاتی است که در مرحله بعدی از جامعه صنعتی است.

                                     

1. تعریف. (Definition)

تعریف دقیق از جهان است که مورد قبول همه بود از جامعه اطلاعاتی وجود ندارد. اکثر نظریه پردازان بر این نکته توافق دارند که جامعه اطلاعاتی و در نتیجه تغییراتی که در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و امروز به طرز کار جوامع را از بنیاد متحول کردن جهان است. برخی از مردم مانند آنتونیو نگری, جامعه اطلاعاتی, جامعه توضیح می دهد که افرادی که کار غیرمادی انجام است که به تولید دانش و فرهنگ اشاره دارد. مشکل این است که این تعریف این است که پایه های مادی و صنعتی جامعه آن را در نظر نمی کند. هر چند این مدل به این موضوع از کارگران اشاره کرد و این که چقدر نیروهای خلاق جامعه نیاز دارد. برای مثال در حال حاضر در صنعت چاپ و نشر مشترک است که یک ناشر تنها کتاب ها و نویسندگان پرطرفدارش چاپ و نویسندگان عقل را رها کند. با این تفسیر از جامعه ژاپن بهترین مثال برای یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه اطلاعاتی جامعه ای است که در آن کیفیت زندگی طیف وسیعی از تنوع اجتماعی و توسعه اقتصادی و روزافزون به اطلاعات و بهره وری از آن متکی است جامعه اطلاعاتی آنها می گویند.

                                     

2. توسعه مدل جامعه اطلاعاتی. (Developed a model of the information society)

یکی از اولین کسانی است که مفهوم جامعه اطلاعاتی را گسترش داده اند اقتصاددان فریتز ماچلاپ بود. در سال ۱۹۳۱ تحقیقات خود را در این زمینه آغاز شد. کار خود را در سال ۱۹۶۲ با انتشار کتاب "تولید و توزیع دانش در ایالات متحده" به اوج خود رسید. این کتاب به سرعت و ژاپنی و روسی ترجمه شد و ژاپنی ها بیشترین تاثیر را پذیرفته است.

موضوع و فن آوری و نقش آنها در جوامع معاصر در ادبیات علمی تحت عناوین مختلف بحث و گفتگو در مورد شهرستان. ایده های یک دانش یا اطلاعات, اقتصاد, جامعه پست صنعتی, جامعه پست مدرن, جامعه شبکه ای و. انقلاب اطلاعات, سرمایه داری, اطلاعات, و غیره. سرمایه داری شبکه و موارد شبیه به این در طول دهه های اخیر به تفصیل مورد بررسی واقع شده است.

ماچلاپ مفهوم دانش صنعت در سال ۱۹۶۲ معرفی شد. او پنج بخش از دانش را شکست گفت:آموزش و پرورش, آموزش, تحقیق و توسعه, رسانه های جمعی, و غیره. فن آوری اطلاعات و خدمات اطلاعات. بر اساس این طبقه بندی او محاسبه کرد که ۲۹ درصد از تولید ناخالص ملی آمریکا در سال ۱۹۵۹ در صنایع تولید دانش به این شهر است.

پیتر دراکر بحث شروع کهگذاری از اقتصاد مبتنی بر مواد کالا به اقتصاد مبتنی بر دانش در حال جریان است.

برای دانیل بل تعداد کارکنان درگیر در بخش تولید و خدمات اطلاعاتی شاغل هستند یک عامل برای تشخیص یک جامعه اطلاعاتی است.

ژان فرانسوا لیوتارد گفت که اطلاعات نیروی اصلی تولید در دهه های اخیر این شهر و این دانش به شکل یک کالا درآمدهاست. او افزود که در جوامع پساصنعتی دانش در دسترس عوام قرار دارد به این دلیل که اطلاعات و فن آوری در جامعه در حال گسترش و روایت بزرگ سازه ها و گروه های تمرکزیافته می شکند. او این امتیاز را از ویژگی های جامعه پست مدرن می دانست.

ردوان ریچا اعتقاد بر این است که جامعه یک تمدن علمی و مبتنی بر خدمات آموزش و پرورش و فعالیت های نوآورانه در حال تغییر شکل است. این دگردیسی حاصل پیشرفت و تاثیر فن آوری های جدید به ویژه فناوری های رایانه ای است.

در سال های اخیر مفهوم جامعه شبکه اهمیت در نظریه جامعه اطلاعاتی پیدا کرده است. منطق این شبکه در کنار, اطلاعات, توسعه, انعطاف پذیری, و یک پارچگی یکی از ستونهای اصلی پارادایم فناوری اطلاعات است. بخش های مختلف یک جامعه در عصر اطلاعات در شبکه به یکدیگر متصل هستند. به عبارت دیگر شبکه ها مانند شبکه عصبی پیکربندی اطلاعات جامعه هستند.

انتقاد اصلی نتایج در مفهوم جامعه اطلاعاتی وارد است این است که چنین تعاریف تصور می شود که ما به طور کلی وارد نوع جدیدی از جامعه ما. فرانک وبستر می گوید: اگر تنها ما بیشتر بدانید احزاب هستند چرا باید به کسی می گویند که جامعه ما است که تا به این تاریخ ثبت شد. از آنجا که متفکران انتقادی عناوین دیگری به جای جامعه اطلاعاتی پیشنهاد شده است مانند:

                                     

3. طبیعت دوم و سوم

جامعه اطلاعاتی به معنی انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر. به عنوان فن آوری به عنوان زمان پیشرفت, راه برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با دیگران نیز دستخوش تغییر و پیشرفت شهر است.

"طبیعت دوم" به گروهی از تجارب اشاره کرد که در بستر فرهنگ رخ داده است. آنها می توانند در آینده به معنایی دیگر را یاد بگیرند. به عنوان یک جامعه ما این کار را به طور مداوم انجام این کار برای ما طبیعی آن را دارند. بنابراین با پیروی از یک الگوی ساخته شده توسط فرهنگ ما می توانیم درک کنند که چگونه اطلاعات را از راه های مختلف منتقل شده و تغییر کند ما باید به. بنابراین انتقال اطلاعات از راه های مدرن مانند چت آنلاین به صورت عادت برای جامعه در میآید و از آن در نظر گرفته شده است طبیعی کار می کند. راه های جدید انتقال اطلاعات به ما کمک می کند که اطلاعات بیش از آنچه ما منتشر شده است.

از اینجا چیزی به نام "طبیعت سومین" تشکیل شده است. طبیعت سوم تعمیمی در طبیعت دوم این است که ماهیت سوم کنترل طبیعت دوم است. این طبیعت در جایی در حال گسترش است که محدودیتهای طبیعت دوم واقع است. طبیعت, سوم, سرعت و حجم انتشار اطلاعات را افزایش می دهد و جامعه را به شکل دیگر سامان می دهد.                                     

4. با استفاده از جامعه شناسی. (Using sociology)

در جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی به نوع پست مدرن جامعه است. نظریه پردازانی مانند اولریک بک آنتونی گیدنز و مانوئل کاستلز این مفهوم را در دهه ۱۹۷۰ در میان انتقال از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی در سطح جهانی به عنوان غیر قابل قبول است.

در راه همان است که نیروی بخار فن آوری در پشت جامعه صنعتی بود. فناوری اطلاعات نیروی محرکه پیدایش حوامع هوش در قرن بیستم است.

                                     

5. ملاحظات مالکیت معنوی. (Considerations of intellectual property)

یکی از تناقضات اصلی جامعه اطلاعاتی است که بازتولید داده ها بسیار ساده توضیح می دهد که مشکلات از آزادی/کنترل عدیدهای در رابطه با مالکیت معنوی به همراه دارد. در نتیجه سرمایه و تجارت که نقش تولید و فروش اطلاعات و دانش است که یک شهر نیاز به داشتن کنترل بر منابع اطلاعات جدید است که به عنوان منابع اقتصاد دیجیتال استفاده می شود; با این حال کنترل همیشه شکننده بود چرا که این نوع از حفاظت در برابر کپیها قابل شکسته شدن و دور زدن است. این موضوع باعث ایجاد جبههای دقیقا مخالف مانند جنبش منبع باز و کپی لفت و غيره به این شهر است.

Users also searched:

جامعه اطلاعاتی,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →