Back

شاه جهان - جهان. شهابالدین محمد شاه یا پادشاه جهان. فرزند جهانگیر و پنجمین امپراتور سلسله گورکانیان هند است که بین سال ۱۰۳۷ تا ۱۰۶۸ه.ق بر بخش بزرگی از شبه قا ..شاه جهان
                                     

شاه جهان

شهابالدین محمد شاه یا پادشاه جهان. فرزند جهانگیر و پنجمین امپراتور سلسله گورکانیان هند است که بین سال ۱۰۳۷ تا ۱۰۶۸ه.ق بر بخش بزرگی از شبه قاره هند حکومت می کرد. او نیز مانند پدر اکبر شاه علاقه زیادی به گسترش امپراتوری خود بود و در دوره دولت بسیار غنی و با شکوه و بزرگ جلوهگر شد. و در نهایت در سن ۷۴سالگی از دنیا رفت اورنگزیب دیگر کودکان, ممتاز محل, جانشین او شد.

                                     

1. اقتدار. (Authority)

بر اساس انتشار یک کتاب جدید, نقش زبان انگلیسی در جواهرات هند است. شهاب الدین محمد فرزند جهانگیر شاه که به نام شاهزاده خرم شهرت بود و پانزده سال از سن ارجمند بانو فرزند آصف خان و برادرزاده نورجهان برای. ازدواج کرد. شاهزاده خرم که مورد بیمهری پدر و پرنفوذش نورجهان قرار گرفته بود پس از مرگ جهانگیر تنها با کمک آصف خان پدر از آن است. شده اند رقبایش پیروز شود و قدرت را به دست آورد. او پس از نشستن بر تخت با نام "قطار لوکس" شهرت داشت و همسر او نیز "یک موقعیت ممتاز" و آن بود. او مدت ۳۱ سال از سال ۱۰۳۷ تا ۱۰۶۸ ه.ق ۱۶۲۷ تا ۱۶۵۸ م فرمانروای هند شد. شاه جهان مانند پدربزرگش اکبرشاه عاشق هنر و معماری و شعر و ادب در دوران سلطنت او همانند پدر بزرگ-علاقه زیادی به تحمل و بردباری مذهبی و عدالت را برای مردم به اوج خود رساند و در این دوره از بزرگترین اقتصاد در جهان هند بود که از سلسله چینگ چین, صنایع دستی شد. هیچ پادشاهی در تاریخ هند اندازه شاه جهان خود کارهای بزرگ معماری و هنری کمپین حکم در این خصوص تنها کافی است به شاهکار تاج محل و آرامگاه آصف Al - قلعه آگرا و قلعه سرخ دهلی و باغ شالیمار لاهور اشاره کرد که شهرت جهانی دارند. او دستورات زیادی باقی مانده که همه آنها به زبان انگلیسی اما به فرمان او در مورد کشمیر است که بر روی سنگ در مسجد جامع سرینگر نیز حک شده شهر قابل توجه خاص است زیرا از معدود دستورات آن است که او که سنگ لوح است.

                                     

2. امپراتور عاشق. (The emperors lover)

داستان عشق "قطار لوکس" و "ممتاز محل" بسیار مشهور است. شاهجهان و ممتازمحل در سال ۱۶۱۲ ازدواج کردند و ۱۸ سال با یکدیگر زندگی کردند و ثمره این ازدواج ۱۴ فرزند بود که هفت تن از آنها جان سالم به در برد و عالی بودند.

گفت شاه جهان برای همسرش ممتاز محل را بسیار دوست داشت و در تمام سفرهای حتی در سفرهای جنگی نیز او را همراه با خود انسان است. تقریبا یک سال پس از به سلطنت رسیدن شاه جهان در یکی از این سفرهای جنگی ارجمند بانو که باردار بود, سخت رنج می برند و درد و خستگی بود. پادشاه جهان را فورا او را می کشد. ممتاز محل پیش از مرگ شوهرش پرسید: پس از او زن بود و برای او آرامگاهی بسازد که با آن جاوید بماند. قطار لوکس هر دو خواهد شد و قلب اجرا شود. بنابراین در آن شدت مورد علاقه قطار لوکس به همسرش بود به طوری که تمام موهای سر خود را پس از دو سال سفید شد.

                                     

3. امپراتور معمار. (The emperors architect)

پادشاه جهان را بیشتر به خاطر ساخت آرامگاه مشهور تاج محل "بنای مرمرین عشق" است که برای یادگیری و اراده و همسرش ممتاز محل ساخته شده بود معروف به شهر. در این ساختمان که یکی از عجایب هفتگانه جدید شناخته شده است., تاثیر سبک معماری اسلامی و به ویژه در معماری ایرانی به خوبی مشهود است و کمتر به سبک هندی در آن احساس است. اما در بنای ساختمان اثر از هنرمندان ایرانی مانند امانت خان شیرازی بوپال شیرازی دیده می شود از معماران و هنرمندان هند و عثمانی بهره شده اند اما شخص پادشاه جهان در طراحی و معماری این ساختمان نقش به خدا بر عهده داشتهاست.

مسجد جامع دهلی که در آن زمان و برای مدت طولانی یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام نیز به فرمان شاه جهان ساخته شده است. همچنین بناهای تاریخی قلعه سرخ در دهلی نو ، بخش بزرگی از قلعه آگرا مسجد وزیرخان در لاهور., باغ شالیمار در لاهور ، بخش هایی از قلعه لاهور., آرامگاه جهانگیر, پدر, مسجد شاه جهان در تهته پاکستان در دوره او ساخته شده بود.

                                     

4. امپراتور هنرپرور. (The emperor هنرپرور)

شاه جهان انسان هنردوست و هنرپرور بود و در Wei انواع صنایع مستظرفه و هنر در هند رشد و بهحد کمال رسید. در این دوره از ترکیب هنر ایرانی و هندی و فن آوری در هند رواج می یابد و می تواند یکی از مظاهر از ترکیب این دو تمدن در عمارت تاج محل است که به خوبی مشاهده شده است. در تذکرهها پادشاه شهر در جهان خوشنویسان اشاره. او معاصر میرعماد استاد خط نستعلیق شد و پس بهخطوط او علاقه داشته است که آنها می گویند: هر کس برای شاه جهان یک قطعه از خط مرگ و میر به هدیه می آورد نجات و کمک درسی "یکصدی" این بود و حتی پس از قتل از مرگ چند تن از شاگردان خود به نامه او شرکت در جلسه و سید علی نیریزی و عبدالباقی تبریزی به دربار شاه جهان مهاجرت کردند و به آنها لقب "جواهر قلم" و "روبی قلم" و. اعطا شده است.

صنعت طلا و جواهر و جواهرنگاری در شاه جهان به اساسی رسیده تخت سلطنتی راه به نام تخت طاووس ساخت و در جشن نوروز سال ۱۶۳۵ م. / ۱۰۴۴ e.آه که بر تخت نشسته است. این تخت که شاهکارهای آثار در زمان خود بود و در مورد شرح و تفصیل مورخان و شاعران نام وقت اول به پایان رسید بعد توسط نادر شاه به عنوان غنیمت به ایران آورده شد.

شاه جهان و ممتازمحل هر دو دارای استعداد و قریحه ادبی بودند او صلح و محیط زیست, شعر و ادبیات به ویژه زبان انگلیسی است که در دستگاه و دربار او وجود دارد, و حکایات و نوادر و مناسبخوانی و بدیههسرایی نقل است که کمال سلیقه و فرهنگ پادشاه و ملکه از شراب. اثر هنرپروری و با ذوق و قریحه پادشاه جهان, شاعران برجسته به دادگاه از هند مهاجرت روستاها. از جمله آنها صائب تبریزی است که شعر او در دربار شاه جهان ارج و قربی بود و قصیدهای در تاریخ A. S. شاه جهان سرودهاست. همچنین یک فقیر کریس, آب و یا کاشانی در نزد شاه جهان و دادگاه محل برجسته بود. محمدقلی سلیم تهرانی در عهد شاه از ایران به هند مهاجرت کرد و در نزد نواب اسلام خان وزیر اعظم دیگر و محترم میزیست. قدسی مشهدی که لقب ملک الشعراء شاه جهان است. دربار شاه جهان در این زمینه بسیار مستعدی جهت آموزش زبان و ادبیات بود و در همین پادشاه از ترکیب و پیوند دو زبان هندی و انگلیسی که در قرن چهارم هجری در لاهور آغاز شده بود در قرن یازدهم بحد کمال رسید.

مورد علاقه پادشاه و ملکه به زبان فارسی داستان از منابع مختلف از جمله اینکه شاه جهان روزی این افراط و گفته اند:

و ملکه ممتاز محل بیدرنگ جواب داد:

همچنین فرزندان شاه جهان شاهزاده محمد دارا شکوه و جهانآرا بیگم و روشنآرا بگوم که تحت تاثیر محیط شعر و ادبیات از دربار بودند و شاعران و هنرمندان و هنرپرورانی ارجمند بودند. همچنین داراشکوه و شاه شجاع خواهد بود خوشنویسان مطرح شده-خط" و زنان است.                                     

5. خلع از سلطنت. (Khla from reign)

شاه جهان را چهار پسر به نام دارا جلال شاه شجاع ، یک بخش و اورنگ زیب بود. او در ماه رمضان ۱۰۶۷ e.ق ۱۶۵۸م سخت بیمار شد و در رقابتی خونین برای به دست گرفتن تاج و تخت را شکست. داراشکوه پسر بزرگتر بود طبیعی جانشین پدر شناخته شد. اما پس از درگیری های فراوان اورنگزیب برادران پیشی گرفت و پادشاه جهان بود که بهبود یافته در قلعه آگرا به محاصره و زندانی و سپس به جای دیگر. اورنگ زیب که برادران خود را برنده فرهنگ و سنت خود را از تحمل و مدارا که اکبر شاه تاسیس شده بود به کلی زیر پا گذاشت و در ایجاد قوانین شریعت خواست.

پادشاه جهان پس از ۸ سال زندان و بیماری که توسط دخترش جهانآرا بیگم پرستاری در ژانویه ۱۶۶۶ متر ۱۰۷۶ ق درگذشت و در کنار ارجمند بانو و تاج محل به خاک سپرده شد.

                                     

6. نوشته شده در قبر. (Written in the grave)

در داخل آرامگاه یا درگاه تاج محل دو قبر است که سنگ مرمر یکپارچه تزئین شهر در کنار سنگ مرمر قبر سمت راست به خط نستعلیق فارسی نوشته شده است:

 • مرقد منور ارجمندبانو بیگم مخاطب به ممتاز محل متوفی سنه.

در کنار سنگ مرمر چپ نوشته شده است:

 • آرامگاه اعلیحضرت بهشت آشیانی صاحبقران ثانی شاه جهان پایان ثراه سنه ۱۰۷۶ S).

این شیوه از نوشتن در قرآن صفوي و قاجار نیز دیده می شود.

                                     

7. منابع. (Resources)

 • نقش زبان انگلیسی در جواهرات هند یا نقش زبان انگلیسی در میراث جهانی در هند.
 • سلطانزاده ، حسین. ۱۳۷۸. تاج محل; تداوم طراحی باغ ایرانی. دفتر پژوهش های فرهنگی. تهران. چاپ نخست.
 • شاه جهان. Britannica Concise Encyclopedia Britannica.
 • احادیث و غیره. حبیبالله. اطلس خط. انتشارات مشعل اصفهان. چاپ دوم ، اصفهان۱۳۶۲ش.
 • بیانی، مهدی. شرایط و آثار خوشنویسان. چاپ دوم. تهران ۱۳۶۳ش.
 • مشارکت در ویکیپدیا. "شاه جهان". در دانشنامه یوتیوب. بایگانیشده از نسخه اصلی در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۰.
 • مشارکت در ویکیپدیا. "اورنگ زیب". در دانشنامه یوتیوب. بایگانیشده از نسخه اصلی در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۰.
 • مغول geneology. (Mughal geneology)
 • پادشاهنامه نوشته عبدالحمید لاهوری.

Users also searched:

شاه جهان,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →